Laila Henriksen holder orlov

”Fra 1. dec. og et halvt år frem har jeg fået bevilget orlov fra mit præsteembede i Gødvad. Mange har spurgt mig hvorfor.

Svaret fremstår måske en smule upræcis, ind imellem også for mig selv, for jeg er glad for at være præst i Gødvad. Jeg føler mig ikke udbrændt og samarbejdet med kollegaer og menighedsråd sætter jeg stor pris på. Når jeg alligevel trækker stikket, skyldes det en voksende nysgerrighed for at gøre noget andet i en periode, have mere tid til familie og venner samt fordybe mig i ting hverdagen ikke altid levner tid nok til. Kort sagt; Efter 16 år som sognepræst i Gødvad vil jeg vil glæde mig til en pause OG til juni vil jeg glæde mig til at tage fat igen.”