Du er her: 

Menighedsrådets opgaver

Glimt fra et menighedsrådsmøde i Dybkær Sognegård

Menighedsrådene er den mindste demokratiske enhed i folkekirken. Der findes godt 2.000 menighedsråd i Danmark.

Menighedsrådet er omdrejningspunktet for det lokale folkekirkelige demokrati. Rådet vælges for fire år ad gangen og består i Gødvad af 10 læge medlemmer samt sognets præster, en medarbejderrepræsentant og en sekretær.

Rådet vælges af sognets folkekirkemedlemmer hvert fjerde år. Alle folkekirkens medlemmer har således direkte indflydelse på sognets menighedsråd. Der er valg til menighedsrådet i november 2020.

 Menighedsrådet er sognets kirkelige ledelse. Opgaverne spænder vidt, fra ledelsesopgaver til beskyttelse af kulturværdier. Det er bl.a. menighedsrådenes opgave:

  • at arbejde for gode vilkår for evangeliets forkyndelse
  • at være forvaltningsmyndighed
  • at være arbejdsgiver for de ansatte ved kirken (bortset fra præsterne, hvis arbejdsgiver er kirkeministeriet, men menighedsrådet er med til at vælge præsten).
  • at beskytte kulturværdier (bygninger og anlæg)
  • at være menighedens repræsentanter i den lokale styrelse af kirke og kirkegård.

Klik på: Sådan fungerer folkekirken, hvis du er blevet mere nysgerrig på folkekirkens struktur og opgaver.