Du er her: 

Bekendtgørelse om resultat af ekstraordinær valgforsamling i Gødvad Sogn den 6. oktober 2020 i Dybkær Sognegård


På den ekstraordinære valgforsamling er følgende valgt: 

Som medlem af menighedsrådet:

Peter Dahlgaard Hatting

Som stedfortrædere:

Eleonora Klogborg

Alice Pasgaard


Det samlede menighedsråd for de kommende fire år er:

Allan Danielsen-Boe

Kirsten Vinther

Kirsten Osbæck Mogensen

Rasmus Haugaard-Juncher

Jørgen Stensgaard

Karsten Østergaard Kirkfeldt

Martin Edelberg Thomsen

Inge-Merete Bro Hansen

Søren Marcussen 

Peter Dahlgaard Hatting

Stedfortrædere:

Charlotte Kaiser

Eleonora Klogborg

Alice Pasgaard


Det er fortsat muligt at indgive en kandidatliste med andre kandidater, hvilket skal ske senest tirsdag den 13. oktober 2020. Dette vil udløse et afstemningsvalg 17. november 2020.

Der skal vælges 10 medlemmer til menighedsrådet, som har en funktionsperiode på 4 år.

Kandidatlisten skal underskrives af 10 stillere, der har stemmeret i sognet, og kan afleveres frem til 13. oktober 2020 til Gødvad Sogns kirkekontor, Arendalsvej 1 eller til valgbestyrelsesformand Knud Fjordvald, Ystadvej 23. Kandidatlisten skal udarbejdes på en af Kirkeministeriet godkendt blanket, jf. §10 i cirkulære om afstemningsvalg ved valg til menighedsråd.  

.