Du er her: 

Bekendtgørelse om resultat af Valgforsamling i Gødvad Sogn den 15. september 2020 i Dybkær Sognegård

På valgforsamlingen er følgende valgt som medlemmer af menighedsrådet for den kommende periode:
Allan Danielsen-Boe
Kirsten Vinther
Kirsten Osbæck Mogensen
Rasmus Haugaard-Juncher
Jørgen Stensgaard
Karsten Østergaard Kirkfeldt
Martin Edelberg Thomsen
Inge-Merete Bro Hansen
Søren Marcussen

Følgende er valgt som stedfortræder:
Charlotte Kaiser

Da menighedsrådet ikke er blevet fuldtalligt ved valgforsamlingen, indkaldes hermed til ekstraordinær valgforsamling tirsdag den 6. oktober 2020 kl. 19 i Dybkær Sognegård. Her skal vælges 1 medlem til menighedsrådet og eventuelt yderligere stedfortrædere.

Det bekendtgøres samtidig, at der senest 4 uger efter valgforsamlingen, dvs. senest tirsdag den 13. oktober 2020, kan indgives en kandidatliste med andre kandidater. Dette vil udløse et afstemningsvalg 17. november 2020. 

Der skal vælges 10 medlemmer til menighedsrådet, som har en funktionsperiode på 4 år. Kandidatlisten skal underskrives af 10 stillere, der har stemmeret i sognet, og kan afleveres frem til 13. oktober 2020 til Gødvad Sogns kirkekontor, Arendalsvej 1 eller til valgbestyrelsesformand Knud Fjordvald, Ystadvej 23. Kandidatlisten skal udarbejdes på en af Kirkeministeriet godkendt blanket, jf. §10 i cirkulære om afstemningsvalg ved valg til menighedsråd.