Lån/leje af Dybkær Sognegård

Dybkær Sognegård bruges i det daglige til kirkens mange aktiviteter og arrangementer.
Derudover er det muligt at låne/leje sognegården fx. til sammenkomster i forbindelse med en kirkelig handling (hvis man bor i sognet/har tilknytning til sognet), som lokal forening el. organisation, der bygger på et kristent grundlag el. alment folkeligt arbejdsgrundlag.

Se regler og priser her.

Kontakt kirkekontoret ved spørgsmål og forespørgsler om reservationer.