Du er her: 

Vielse

Tidspunktet for brylluppet aftales med kirkekontoret. Vielsen kan foregå i Dybkær Kirke eller Gødvad Kirke.

(Hvis I ønsker at blive viet et andet sted, skal I ansøge biskoppen om tilladelse. En sådan tilladelse gives kun undtagelsesvis, bortset fra situationer, hvor vielsen må foregå på et hospital eller lignende.)

Inden vielsen kan finde sted, skal der udstedes en prøvelsesattest fra den kommune, hvor begge eller en af parterne bor. Man søger digitalt ved at udfylde en ægteskabserkæring på borger.dk. Har man ikke mulighed for at betjene sig selv på nettet, kan man få hjælpe i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

Når I modtager kommunens afgørelse i form af en prøvelsesattest, skal den afleveres til kirkekontoret. Der kan tidligst søges om en prøvelsesattest 4 mdr. før vielsen.

Forud for vielsen vil der være en samtale mellem brudeparret og præsten om vielsen. Salmer til vielsen aftales mellem præst og brudepar under denne samtale.

Ved vielsen skal der ud over brudeparret være to vidner tilstede. Navne og adresser på disse to afleveres forud for brylluppet på kirkekontoret.

En evt. navneændring i forbindelse med vielsen sker ikke automatisk, men skal anmeldes til kirkekontoret i bopælssognet særskilt før eller efter vielsen (seneste 3 måneder efter). Navneændring foregår digitalt med NemID via borger.dk. Hvis begge parter ønsker navneændring, skal begge ansøge særskilt. hvis man skal overtage mellem og/eller efternavn fra den kommende ægtefælle, skal kommende ægtefælle også signere anmeldelsen med Nem-id. Navneændringen er gratis, såfremt man tager et eller flere af hinandens navne.

Pyntning af kirken aftales med graveren. Læs mere om pyntning af hhv. Dybkær Kirke og Gødvad Kirke.

Vielse eller velsignelse?

Hvis I tidligere er viet på et rådhus taler man om at kunne få en kirkelig velsignelse. 

Kirkelig velsignelse af et borgerligt indgået ægteskab kan ske i kirken i det sogn, hvor man bor, eller har særlig tilknytning til. Henvendelse herom rettes til sognepræsten eller kirkekontoret.

Samtale med præsten

Alle kommende brudepar  bliver inviteret til en samtale med præsten. Samtalen har to formål: I skal snakke om alt det praktiske i forbindelse med vielsen, vælge salmer, og præsten vil gerne høre jer fortælle lidt om jer selv og jeres forhold, så han kan bruge det i sin tale ved vielsen. Men samtalen har også til formål at snakke om, hvad et ægteskab egentlig er. Hvad er vigtigt for jer? Hvorfor vil I gerne have et kirkebryllup? Og hvad er kærlighed egentlig?

Præsten ringer til jer for at aftale en samtale, når I har henvendt jer for at blive viet i kirken. Men I er selvfølgelig også altid velkomne til at ringe til præsten.

Specielle musikønsker skal godkendes af præsten, der er ansvarlig for, hvad der foregår ved alle kirkelige handlinger. Organisten er ikke forpligtet til at efterkomme særlige musikønsker. 

Sådan foregår vielsen

Bryllupsceremonien indledes med klokkeringning, indgangsmusik (præludium) hvor bruden bliver ført op ad kirkegulvet og en indgangssalme. Derefter hilser præsten fra alteret, beder en bøn og læser nogle udvalgte tekster fra Bibelen. Efter en salme er det tid til selve vielseshandlingen.

Vielsen starter med at præsten holder en tale til jer som brudepar, mens I står foran alteret eller sidder på jeres stole. Bagefter kommer tilspørgslen, hvor I skal svare ja: først til ægteskabet, og så til at ville elske og ære i medgang og modgang indtil døden skiller jer ad.Når I begge to har sagt ja til hinanden, siger præsten: Så giv hinanden hånd derpå. Med sin hånd på jeres hænder forkynder præsten derefter, at I nu er rette ægtefolk. Med denne handling er I juridisk set viet til hinanden. Tilspørgslen kan afsluttes med, at I giver hinanden ringe på.Vielseshandlingen afsluttes med en bøn og velsignelsen. I knæler ved alteret. Præsten har sine hænder på deres hoveder, mens han beder for jer og afslutter med fadervor og velsignelsen. Derefter sætter I jer på jeres pladser.

Efter vielseshandlingen synger man endnu en salme. Vielsen slutter med, at I går ud af kirken sammen.