Du er her: 

Vielse

Tidspunktet for brylluppet aftales med kirkekontoret. Vielsen kan foregå i Dybkær Kirke eller Gødvad Kirke.

Tidligst 4 måneder før vielsen bestilles og afhentes prøvelsesattest via borger.dk. Den originale prøvelsesattest afleveres på kirkekontoret.

En evt. navneændring i forbindelse med vielsen sker ikke automatisk, men skal anmeldes til kirkekontoret i bopælssognet særskilt før eller efter vielsen. Navneændring foregår digitalt med NemID via borger.dk. Hvis begge parter ønsker navneændring skal begge ansøge særskilt.

Pyntning af kirken aftales med graveren. Læs mere om pyntning af hhv. Dybkær Kirke og Gødvad Kirke.

Forud for brylluppet har parret en samtale med præsten, hvor man gennemgår forløbet, vælger salmer m.v.

Specielle musikønsker skal godkendes af præsten, der er ansvarlig for, hvad der foregår ved alle kirkelige handlinger. Organisten er ikke forpligtet til at efterkomme særlige musikønsker.