Udmeldelse af Folkekirken

Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til den kirkebogsførende sognepræst eller kirkekontoret i det sogn, hvor man bor. Udmeldelse kan også ske ved, at man personligt møder op hos sognepræsten eller på kirkekontoret.
Når man er meldt ud af folkekirken, har man ikke samme ret til kirkelig betjening som folkekirkens medlemmer. Man kan f.eks. kun blive viet i folkekirken, hvis mindst den ene af brudeparret er medlem af den. Og man kan kun blive begravet med bistand af en præst i folkekirken, hvis man er medlem af den, når man dør. Det anbefales at orientere de pårørende, hvis man er blevet udmeldt.

Hele Kirkeministeriets vejledning kan læses her.

Følgende blanket kan anvendes.