Optagelse i Folkekirken

Man kan kun være medlem af folkekirken, hvis man er døbt. En person, der bliver døbt i folkekirken, bliver samtidig medlem af den. Det gælder, uanset om den, der bliver døbt, er et spædbarn, et større barn eller en voksen.
Langt de fleste af folkekirkens medlemmer er blevet medlemmer ved at blive døbt i den. Det er imidlertid også muligt at blive medlem af folkekirken, hvis man er døbt i et andet kristent trossamfund og kan dokumentere det.

Hele Kirkeministeriets vejledning kan læses her.

Genoptagelse i Folkekirken kan ske efter samtale med den kirkebogsførende præst, der hvor man bor.

Blanketten her udfyldes.