Konfirmation 2023

Der er en fælles aftale mellem bysognene i Silkeborg - Gødvad, Balle, Alderslyst, Silkeborg, Mariehøj - om at offentliggøre konfirmationsdatoen samme dag  - sidste fredag i oktober, det år, hvor den kommende konfirmand går i 6. klasse. Ingen får datoer før andre.
Konfirmationsdatoen offentliggøres her på hjemmesiden.

Konfirmationsdatoer afhænger bl.a. af antal klasser, størrelser og strukturændringer. Derfor kan vi ikke sige noget om datoer langt ud i fremtiden.