Konfirmation 2022

Der er en fælles aftale mellem bysognene i Silkeborg - Gødvad, Balle, Alderslyst, Silkeborg, Mariehøj - om at offentliggøre konfirmationsdatoen samme dag  - sidste fredag i oktober, det år, hvor den kommende konfirmand går i 6. klasse. Dvs. fredag den 30. oktober 2020 kl. 9.00. Ingen får datoer før andre.
Konfirmationsdatoen offentliggøres her på hjemmesiden.

Konfirmationsdatoer afhænger bl.a. af antal klasser, størrelser og strukturændringer. Derfor kan vi ikke sige noget om datoer langt ud i fremtiden.