Der er en fælles aftale mellem midtbysognene i Silkeborg - Gødvad, Balle, Alderslyst, Silkeborg, Mariehøj - om at offentliggøre konfirmationsdatoen samme dag  - sidste fredag i oktober (senest d. 1. november), det år, hvor den kommende konfirmand går i 6. klasse. Dvs. i efteråret 2019. Ingen får datoer før andre.
Konfirmationsdatoen offentliggøres her på hjemmesiden. Den præcise dato for offentliggørelse bliver i god tid meddelt via skoleintra eller pr. brev.

Konfirmationsdatoer afhænger bl.a. af antal klasser, størrelser og strukturændringer. Derfor kan vi ikke sige noget om datoer langt ud i fremtiden.