Fødsel og faderskab

Fødsel          
Når et barn er født, anmelder jordemoderen fødslen til kirkekontoret. Det er altså kun, hvis du har født hjemme uden en jordemoder, at du selv skal anmelde fødslen.

Faderskab/Medmoderskab

Er I gift, får I automatisk fælles forældremyndighed.

Er I ikke gift, men ønsker fælles forældremyndighed skal I udfylde en "omsorgs- og ansvarserklæring" indenfor de første 14 dage efter fødslen. I kan også gøre det før fødslen. Det gøres digitalt fra www.borger.dk under fanen "familie og børn". Vær opmærksom på, at I enten kan udfylde en erklæring, der hedder "de første 14 dage efter fødslen" eller "før fødslen". 

Medmoderskab afgøres af Familieretshuset. Se vejledning her.


Faderskabet/Medmoderskabet betyder blandt andet at:

faderen/medmoderen har pligt til at forsørge barnet

faderen/medmoderen kan få samvær med barnet

faderen/medmoderen kan få del i forældremyndigheden

barnet kan få faderens/medmoderens efternavn

barnet og faderen/medmoderen har arveret efter hinanden og barnet kan få samme indfødsret som faderen/medmoderen, hvis betingelserne herfor er opfyldt.