Dødsfald

Pårørende til en afdød skal anmode begravelsesmyndigheden (afdødes bopælssogn) om begravelse eller ligbrænding snarest muligt efter dødsfaldet. Dette gælder uanset, om afdøde var medlem af folkekirken eller ej. Den originale lægelige dødsattest skal følge med anmeldelsen.

Anmodning om begravelse og ligbrænding kan ske elektronisk med NemId på www.borger.dk under menupunktet Sundhed og sygdom.

Blanketter til anmodning om begravelse eller ligbrænding fås her eller ved henvendelse til kirkekontoret, der også er behjælpelig med at udfylde anmeldelsen. Hvis man henvender sig til en bedemand, udfylder denne normalt papirerne og foretager anmodningen om begravelse eller ligbrænding med NemId på pårørendes vegne.

Den afdødes dåbsattest/navneattest og evt. vielsesattest eller evt. skilsmissebevilling skal vedlægges.

På dødsanmeldelsen skal alle bestemmelser vedrørende begravelsen/bisættelsen fastlægges og underskrives af den nærmeste pårørende. Bestemmelserne må ikke være i modstrid med den afdødes ønsker.

Sognepræsten kan yde rådgivning og sjælesorg omkring de beslutninger, en familie skal træffe ved et dødsfald.