Ny forenklet gudstjenesteform på prøve
i Gødvad Sogn det næste halve år

Første søndag i advent, kirkens nytår, begynder vi her i Gødvad Sogn med en ny, forenklet gudstjenesteform.

Det er vores ønske, at gudstjenesten skal være lettere tilgængelig uden at højtideligheden går tabt.

Et underudvalg under menighedsrådet har således arbejdet med forslag til den nye gudstjenesteform på baggrund af et visionsmøde omkring gudstjenesten afholdt i menighedsrådet i september 2018.

Helt konkret drejer det sig om 3 ting, vi ændrer på:
• Vi har en læsning mindre fra Bibelen ved alteret.
(Det har vi haft hidtil, når det har været dåb, men nu bliver det ens ved alle gudstjenester)
• Vi forenkler formen omkring nadver.
(Vi går fra nadverritual C til nadverritual A i den forkortede version. Ritualerne kan man se bag i salmebogen).
• Vi har fokus på salmesangen som fællessang.

Vi prøver den nye liturgi af i et halvt år. Herefter vil vi evaluere på, om vi vil fortsætte med gudstjenesteformen på den nye måde.

Vi hører gerne fra dig.
Som et led i evalueringen vil vi meget gerne have tilbagemeldinger fra jer om, hvad I synes om ændringerne. Både fra jer, som kommer forbi kirken ind i mellem og fra jer, som er der jævnligt. Så sig frimodigt frem - mundtligt eller skriftligt.

Med venlig hilsen
Gødvad Menighedsråd