Fotografering og videooptagelse

Gudstjenester
Fotografering og videooptagelser er ikke tilladt under gudstjenester. Dog med undtagelse af ved ind- og udgang.
Ønskes flere billeder er der mulighed for det efter den kirkelige handling.

Vielser
Det er ikke tilladt at optage video, men det er tilladt at fotografere i forbindelse med vielsen.
Af hensyn til god ro og orden, sikrer koncentration og plads til alle, skal det dog ske fra de faste siddepladser.

Fotografering efter vielsen er mulig i begrænset omfang, hvor der tages enkelte billeder.
Men fotografering inde i kirken med fotograf, herunder opstilling af forskelligt udstyr, kan af tidsmæssige grunde ikke lade sig gøre.

Gødvad Menighedsråd