Pyntning i Gødvad kirke

Ud fra et ønske om at vise størst mulig respekt for kirkerummet og dets gamle
inventar og samtidig tage hensyn til de praktiske forhold i forbindelse
med kirkelige handlinger har menighedsrådet udarbejdet nedenstående vejledning for brugen af Gødvad kirke.
Det skal dog bemærkes, at hverken pyntning eller fotooptagelse er noget
krav men et muligt tilvalg i forbindelse med kirkelige handlinger.

Hvem gør hvad?
Al pyntning skal aftales med graveren i god tid.
Det er muligt selv at sørge for pyntningen, dog skal tidspunkt og det praktiske
aftales med graveren.
Pyntning kan udføres af graveren efter nærmere aftale og mod betaling.
I tilfælde af flere kirkelige handlinger samme dag opfordres man til at koordinere
pyntningen. Vi er gerne behjælpelige med at etablere kontakt til andre
brugere.

Stolestaderne
Små buketter kan placeres i de små, monterede vaser.
Der er 22 små vaser i bænkenes gavle ud mod gangen, og det anbefales at
buketterne hertil er mindst 15-20 cm. høje.

Døbefonten
Udsmykning ved døbefonten er mulig i form af dekoration eller buket, som
stilles foran døbefonten. Selve døbefonten er ca. 1 meter høj.

Levende lys
Levende lys i stolestader er desværre ikke muligt af sikkerhedsmæssige hensyn.

Ris
Riskastning kan finde sted i gruset neden for indgangstrappen.

Gødvad Menighedsråd
Juni 2005