Gødvad kirkegård

Klik her for at se kirkegårdsvedtægter for kirkegården v. Gødvad Kirke.

Takstbladet for 2018 kan ses her.

På kirkegården i Gødvad kan du møde graver Christa Agerskov og gravermedhjælper Jan Schilling Madsen.