Sjælesorg og gudstjenesten

EFTERTANKEN AF LAILA ENGELBRECHT HENRIKSEN, SOGNEPRÆST I GØDVAD

Hvad er sjælesorg?  

Ultrakort fortalt betyder det at have omsorg for det enkelte menneske. At have blik for og tage nænsom hånd om det, der bor i menneskesjælens dyb, med en grundlæggende bevidst om, at ethvert menneske er skabt i Guds billede og derfor altid værdifuldt.  

En del af præstens opgaver er have sjælesorgssamtaler, og de er for hvem som helst der måtte have brug for det. Sjælesorgssamtaler er mangeartede. Ikke to samtaler er ens, for ikke to livsfortæller er ens. Samtalerne kan være enkeltstående eller de kan strækker sig over år.  

Men måske er sjælesorg meget mere end en konkret samtale mellem to. For der tages jo også nænsomt hånd om sjælen andre steder. Fx i gudstjenesten.  

Gudstjenesten er et sammenflet af bønner, læsninger fra biblen, salmer, musik, ord, dåb, nadver og velsignelse. Og alle elementer har øje for, at mennesket ikke kun består af krop men også af sjæl og ånd. 

Salmerne omskriver menneskelivet til poesi og sætter ord på det vilkår, vi alle deler; at vi fødes ind i en verden hvor lidelse, ondskab, død og tab finder sted, men hvor også skønheden og godheden, liv og opstandelse har til huse. Musikkens toner understøtter salmerne, så de kan gå i hjertet på os. Prædikenen (når den lykkes) har til opgave at tale evangeliet opbyggeligt ind i det liv vi lever og i kirkebønnen bedes der for alle der sørger og savner, for de bange og angstfulde og for dem, der har mistet mål og mening med tilværelsen. Nadveren minder os om, at for Gud er vi alle lige – lige elskede og lige værdifulde. Vi får syndernes nådige forladelse; at vi er elsket trods vores fejltrin. Og inden gudstjenesten slutter, lyses velsignelsen over vores liv, som en mærkning af Guds nærvær under alle livets forhold 

Jo, gudstjenesten har blik for det vilkår vi er fælles om, og hvad der bor i menneskesjælens dyb. I ord og toner, i ritualer og sakramenter vises der omsorg for sjælen.  

Gudstjenesten er en håndsrækning og en aflastning til alle os, der gang på gang tror, vi skal klare det hele selv. Og derfor er gudstjeneste og sjælesorg ikke to forskellig ting, sådan som man måske kunne tro, da man læste denne klummes overskrift.  

Nej. Gudstjeneste er sjælesorg.