Du er her: 
 

Pinse

Eftertanken af Laila Engelbrecht Henriksen, sognepræst i Gødvad Sogn

Pinse kommer af det græske ord pentakosté, som betyder 50. Pinsen fejrer vi 50 dage efter påsken, og er den sidste af kristendommens tre store fester; jul, påske og pinse.
Det er festen for Helligånden, Guds kærlighedsånd, som disciplene dengang blev fyldt af efter Kristi Himmelfart, og som gav dem mod og styrke til at drage ud i verden og fortælle om Gudsriget. Pinsen fortæller os, at vi mennesker ikke kun består af kød og blod. Der skal ånd til. For ånd gør livet levende.

Grundtvig og pinsen
Grundtvig er pinsesalmedigteren over dem alle, synes jeg. Og i salmen ”Du som går ud fra den levende Gud”, skriver Grundtvig om åndens virkning. Han beskriver Ånd som en ”lifligheds magt”, der kan ”gøre dorskhed opvakt”. Altså ruske op i os mennesker, så vi ser og mærker livet i og omkring os. Så når vi bliver rørte og ramte af andres gode ord, af naturens skønhed, en barnehånd i min, så er det fordi, der er ånd til stede, en liflighedsmagt, der byder al ligegyldighed og dorskhed trods.

Dybkær Kirke fylder 10 år
En smuk pinsedag i maj for 10 år siden, blev Dybkær Kirke indviet. Undervejs i byggeriet bestod den, sagt i dybeste respekt for håndværkernes dygtige arbejde, ikke af andet end af rå mursten, beton og mørtel. Smukt bygget op, sten på sten og efter sirlige tegninger. Men det var først da gudstjenesten begyndte og fællessangen løftede sig mod loftet og endnu højere op, at det for alvor gik op for mig, hvilket rum det var, der nu stod færdig; Det var et rum hvor Guds kærlighedsånd skulle være det bærende, for alt hvad der den dag og i fremtiden skulle ske i kirken. Og det var - og er stadig et rum, hvor vi mennesker kan træde ind, sænke skuldrene og ånde frit. Den tanke er nærværende, nu hvor kirken igen må åbne døren.

Glædelig pinse.