Konfirmeres?

Eftertanken af Laila Engelbrecht Henriksen, sognepræst i Gødvad.

Hvad er det gode argument for at blive konfirmeret? Festen, gaverne, troen, tvivlen, Gud, kammeraterne, traditionen, familien eller noget helt andet?

Skal, skal ikke
Når man træder over dørtærsklen til 7. klasse, tager mange elever samtidig fat i håndtaget til sognegård og kirke. Af erfaring ved jeg, at mange elever er fuld af samvittighed og eftertænksomhed og nøje overvejer om de skal konfirmeres. Men tror de nu nok? Kan de forsvare et tilvalg? Det er nogle af de spørgsmål, de stiller sig selv. Det er fint at reflektere, men det er ulykkeligt og misforstået, hvis de tror, at det er deres tro det hele står og falder med! Konfirmation betyder bekræftelse, og lad det være sagt én gang for alle; det er ikke konfirmanderne, der bekræfter Gud, men Gud der bekræfter konfirmanderne. Bekræfter dem i at de er gode nok, som de er! At det er ok at tvivle, at det er ok at være usikker, det er ok at være kritisk, og at det er vigtigt at være nysgerrig og stille spørgsmål. Men selvfølgelig også at det er ok at tro.

At gå til konfirmandforberedelse er en dannelsesrejse, som alle 7. klasses elever bliver tilbudt, og som vi præster gerne vil hjælpe med at åbne i respekt for den enkelte elev. Eller sagt på anden måde; at gå til konfirmandforberedelse er, at gribe om håndtaget og lukke døren op til livets store fortællinger og gå på opdagelse i det religiøse univers.

Må, må ikke
Som forældre må vi ikke tvinge vores børn til at åbne den dør. Men vi må heller ikke stå i vejen og spærre for muligheden, bare fordi vi ikke selv gik den vej. Vi må ikke forhindre vores børn i at være nysgerrige og lade dem have lov til at være religiøse, gå i kirke og indlade sig på eksistentielle spørgsmål. 
Med dette lille skriv håber jeg, at alle de 7. klasses elever der har lyst, får lov og mulighed for i det kommende skoleår at følge konfirmandforberedelsen. Så kan de hen af vejen tage stilling til, om de vil konfirmeres eller ej, hvis de ikke allerede nu er afklaret. Men grundlaget til at træffe valget ud fra, skabes kun ved at åbne op og gå nysgerrigt til værks!

Hvad er det gode argument for at blive konfirmeret? Festen, gaverne, troen, tvivlen, Gud, kammeraterne, traditionen, familien eller noget helt andet? 
Svaret er, at det alt sammen kan være gode grunde, og at det ene ikke behøver at udelukke det andet! Men vigtigst af alt, at konfirmation ikke handler om hvad vi formår, men hvad Gud gør!