En ny hverdag

Eftertanken marts 2020
Af Pia Chalmer Rasmussen, sognepræst i Gødvad

I skrivende stund er en ny form for hverdag ved at tage form. For i det kaos, vi på mange måder befinder os i, forsøger vi på hver vores måde og i hver vores sammenhæng at skabe en ny form for struktur, orden, mening og sammenhæng. Et kosmos ud af kaos.
Regeringen og sundhedsstyrelsen satte gang i bevægelsen ved at melde ud, at vi skal stå sammen ved at holde afstand til hinanden og vaske hænder. Og siden har ansvaret og medejerskabet for at skabe orden i kaos spredt sig fra uddannelsesområdet og arbejdspladserne til hjemmet. Vi indretter os med hjemmearbejdsplads og laver skemaer, der skal hjælpe os med at holde orden og struktur på hverdagen.
Også kirkerne forsøger at skabe orden i det kaos, der melder sig hos alle de mennesker, vi som kirke og præster er i kontakt med. Gennem telefoniske samtaler, digitale platforme m.m. forsøger vi at bringe håb og trøsterige ord ud til folk og samtidig skabe trygge rammer om de kirkelige handlinger, vi stadig foretager os, mens andre - som i tilfældet med forårets konfirmationer - må udskydes.
Og endelig så har dronningen talt myndigt, moderligt og opbyggeligt til os. Også hun er en vigtig stemme ind i vores situation og nye hverdag.
Vi ser ligeledes skabelse af kosmos ud af kaos, når folk synger til hinanden fra deres altaner og terrasser, tænder lys i vinduerne, deler sange med hinanden via youtube-videoer eller deler gamle billeder af sig selv på de sociale medier. Det er sang og leg midt alvoren, skønhed og sjov midt i det grimme og dystre.
Fælles for alle de mange forskellige initiativer er, at de er ordnet og bragt til veje af os, og alligevel så kan det komme bag på os, at så meget godt, skønt og omsorgsfuldt finder sted mellem os. Fælles for det hele er også det ønske, der ligger bag dem: hverdagen med dens nogenlunde kendte, trygge og forudsigelige rammer.
Med kristendommens sprog kan vi sige, at det er en skabende kraft som er på færde i mellem os. En skabende kraft, som vi hører om allerede fra skabelsens begyndelse, hvor Gud med sit ord skaber orden og skønhed i verden. Og som vi hører om igen i påsken, sejrer over døden og mørket. Det er denne kraft, der giver os mod og lyst til at skabe paradis på jord i det små. Ved at skabe orden, lys og skønhed omkring os, på trods af kaos i os og om os. Og når hverdagen atter melder sig, så ser vi den virksom på andre måder – men altid som noget lyst, som vækst, skønhed og håb. I disse dage beder jeg om, at den vil blæse jeres vej og finde vej ind i jeres sind, hjerte og tanker og give jer håb, mod og nye kræfter. Hjælpe jer med at skabe orden i kaos.