At få påsken med ind i hverdagene

Skærtorsdag, som vi lige har fejret i påsken, har fået navnet efter den fodvaskning, Jesus foretager af disciplenes fødder torsdagen før sin korsdød, idet skær betyder ren. Evangelisten Johannes er den eneste, der beretter om den. De tre andre fortæller om nadveren – Jesus sidste måltid med disciplene. Men ikke Johannes. Det er som om han med sin skærtorsdagsberetning vil tyde nadveren for os og den renselse/tilgivelse, der finder sted rundt omkring bordet.
På engelsk hedder Skærtorsdag Maundy Thursday. Maundy stammer fra det latinske mandatum, der betyder befaling eller bud. Og læser man lidt videre i Johannesevangeliet hører man Jesus sige til disciplene: ” Et nyt bud giver jeg jer: I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden…” (Johs. 13,34).
Maundy Thursday. Det nye buds torsdag. Det navn viser, at der er mere på færde end den tilgivelse, der finder sted, rundt om bordet. Spørgsmålet er, om vi hører det nye bud eller om vi udelukkende betragter skærtorsdag som Guds afvaskning/tilgivelse af vor skyld og skam, så vi kan have det godt med Gud og med os selv? Det ser ud til, at det er sådan disciplen Peter først forstår fodvaskningen, da han også vil have vasket både hovedet og hænderne. Men Jesus afviser Peters forståelse. Han siger: Du er skyldig i at følge dette forbillede. Du kan ikke fralægge dig ansvaret og gøre dit forhold til Gud til et spørgsmål om, hvorvidt du selv har dit på det tørre.
Evangeliet foregår ikke bare i en støvet og fjern fortid. Det foregår også her og nu. Det er nu, vi vaskes rene i nadveren. Det er nu, vi får tegnet på, at Guds kærlighed er større end vores skyld og skam. Det er nu, det nye bud gives til os. Og det er nu, det er op til os at række den tilgivelse, vi er blevet vist, videre til andre. Sådan får vi bl.a. påsken – helt konkret og livgivende – med ind i vores hverdage med hinanden!

Af Pia Chalmer Rasmussen, sognepræst i Gødvad