Pyntning, fotografering og filmoptagelse i Dybkær kirke

Ud fra et ønske om at vise størst mulig respekt, for kirkerummet og dets  inventar, og samtidig tage hensyn til de praktiske forhold i forbindelse med kirkelige handlinger, har menighedsrådet udarbejdet nedenstående vejledning for brugen af Dybkær kirke.
Der skal dog bemærkes, at hverken pyntning eller fotooptagelse er noget krav, men et muligt tilvalg i forbindelse med kirkelige handlinger.

Fotografering ved dåb
Ved dåb i Dybkær Kirke er det tilladt at fotografere diskret fra den plads, man sidder på i kirken, når:

·         dåbsfamilien går ind i kirken

·         under selve dåben

·         når familien går ud af kirken.

Og ellers er man også meget velkommen til at blive fotograferet efter gudstjenesten!

Generelt henstilles der til undlade at tage billeder af kirkegængere i øvrigt.

 

Fotografering ved vielser
Det er ikke tilladt at optage video, men det er tilladt at fotografere i forbindelse med vielsen.
Af hensyn til den begivenhed, man er samlet om at fejre, skal fotograferingen foregå uden blitz og lyd, og helst fra en fast plads i kirken. Ved indgang og udgang må fotografen tage billeder fra midtergangen, hvilket aftales nærmere med præsten.

Fotografering efter vielsen er mulig i begrænset omfang, hvor der tages enkelte billeder.
Men fotografering inde i kirken med fotograf, herunder opstilling af forskelligt udstyr, kan af tidsmæssige grunde ikke lade sig gøre.

Pyntning ved vielse - Hvem gør hvad?
Al pyntning skal aftales med graveren i god tid.
Det er muligt selv at sørge for pyntningen, dog skal tidspunktet og det praktiske aftales med graveren.
Pyntning kan udføres af graveren efter nærmere aftale og mod betaling.
I tilfælde af flere kirkelige handlinger samme dag, opfordres man til at koordinere pyntningen. Vi er gerne behjælpelige med at etablere kontakt til andre brugere.

Alter
Der er altid buket på alteret, men er der ønske om, at den skal bestå af samme slags blomster som evt. øvrig pyntning, er det muligt efter aftale og mod betaling.

Stolestaderne
Små buketter kan placeres i de små vaser på bænkegavlene. Der er 24 små vaser og det anbefales at buketterne er ca. 15 ? 20 cm. høje.

Døbefonten
Udsmykning ved døbefonten er mulig i form af dekoration eller buket, som stilles foran døbefonten. Selve døbefonten er ca. 1 meter høj.

Våbenhuset
Buketter eller dekorationer kan placeres på hver side af dørene ind til kirken.

Levende lys
Levende lys i stolestaderne er desværre ikke muligt af sikkerhedsmæssige hensyn.

Ris
Riskastning kan finde sted, men skal foregå uden for indgangsdøren.

Gødvad Menighedsråd