Dybkær Kirkes orgel

Dybkær Kirkes orgel er disponeret af orgel-konsulent, organist ved Houlkær Kirke, Jens Chr. Hansen i samarbejde med organist Anthon Hansen og arkitekt Anders Bové Christensen, der også har tegnet orgelhuset. Det er bygget af orgelbygger Carsten Lund og intoneret af Erik Hult. Det har 25 stemmer, heraf 3 delvist transmitterede. Indvielse 11. marts 2012.

Orglet er et såkaldt blandingsorgel, hvor vi har lagt vægt på, at det skal have en varm, syngende klang, der gør det velegnet som salmeledsager. Dispositionen giver mulighed for, at det kan spille det meste orgelmusik fra i hvert fald barok til nutid.

Et særtræk ved orglet er, at svelleværket, der sidder bagerst i orglet og er udstyret med jalousilåger, der bruges til at regulere lydstyrken, spilles fra to manualer. I det franske, romantiske orgel var de store værker ofte delt i to sektioner: i den ene del stod "grundstemmerne", de stemmer, der lægger bunden i værket - og i den anden "kombinationsstemmerne", de stemmer, der giver farve og lys i orgelklangen. Der er lige præcis så mange grundstemmer i "kombinations"-delen, at man kan bruge den alene.

Mens de to dele blev spillet fra samme manual, men kunne kobles til og fra hver for sig, får de hver sit manual i Dybkær Kirkes orgel, så de kan bruges enkeltvis, men samtidig. Orglet får tre manualer og pedal, og det får de spillemæssige muligheder, et tremanualers instrument har trods det, at det i grunden består af to velbesatte manualværker og pedal. Tre af pedalstemmerne transmitteres, så de kan spilles både i stemmens grundoktav samt en oktav højere. 
Spillebordet anbringes således, at organisten ser ud mod pulpituret og har god kontakt med kor og/eller instrumenter. 

Koblingerne (muligheden for at spille flere værker fra samme manual eller fra pedalet) laves elektriske, hvilket dels giver en lettere teknisk opbygning, dels giver muligheder for oktaverende koblinger, uden at spilleteknikken bliver for tung.

For de teknisk interesserede følger her dispositionen:

 

Hovedværk M. I.

Svelleværk A. M. II.

(kombinationsstemmer)

Svelleværk B. M. III.

(grundstemmer)

Pedalværk 

 

Bordun       16´Rørfløjte        Gamba        Subbas       16´
Principal       8´Ital. principal  Celeste       Principalbas   
Spidsfløjte    8´Gemshorn       Tværfløjte    Bordun          8´trans. PV.
Octav         4´Nasat            Oboe          Octavbas      4´trans. PV.
Kobbelfløjte   4´CornetIVTremulantFagot          16´
Quint       22/ Trompet harm. Trompet        8´trans. PV.
Octav          2´Tremulant
Mixtur        III
Trompet        8´


Toneomfang:Man:C-g´´´. Ped: C-f´
Cymbelstjerne:

Bjældeværk og roterende

stjerne i facaden.

Sløjfevindlader.
Mekanisk traktur.
Elektriske koblinger. 
Elektrisk registratur 

med Setzer.Koblinger:
I+II, I+III,I+II 16´, I+III16´                   
II+III, II+III+III 16´, II+II16´
III+III16´III+III 4´
P+I, P+II, P+III   
             
P+I 4´, P+II 4´, P+III 4´

PS: På registertrækkene står der ikke Kobbelfløjte 4’ i hovedværket, men kun Fløjte 4’ – og ligeledes får man ikke Italiensk Principal 4’ i man 2, men kun Principal 4’. Men det er de rigtige stemmer, der sidder i orglet!