Bygningen og inventaret

En ny kirke i Silkeborgforstaden Gødvad blev indviet ved en festgudstjeneste d. 23.maj 2010 - Pinsedag.

Kirken har fået navnet Dybkær Kirke og er en færdiggørelse af et større kirkebyggeri som blev påbegyndt i 1986 med byggeriet af en sognegård. Sognegården stod færdig i 1988. Kirken er opført af Gødvad menighedsråd. Arkitekt og totalrådgiver har været Regnbuen Arkitekter m.a.a. Århus.
Der er 180 faste pladser, men der kan lejlighedsvis skabes plads til ca. 340 kirkegængere.

Kirken er opført som et markant bygningsværk i røde teglsten (ca. 170.000 stk.) med et stort lyst kirkerum i en nutidig arkitektur, men med relationer til en dansk kirkebyggetradition hvor dagslysets bearbejdning og kirkens proportioner udgør en grundlæggende kvalitet.  Bygningen er skabt i inspiration fra klosterbyggeriet. Derfor virker det lukket ud ad til og åbent indadtil.
Kirkerummet er et sakralt, stort og lyst rum med hvidmalede vægge. Enkelt i sit udtryk, men foranderligt ved lysindfaldets forskellighed, afhængigt af tiden på året, dagen og vejrliget. Rummet fremtræder i sit udtryk lyst og let, karakteristisk for nordisk modernisme. Den er disponeret som en basilika, 3 skibe. Hovedskib og 2 sideskibe. I sideskibene kan skiftende møbleringer finde sted f.eks i forbindelse med koncerter og andre kirkelige handlinger. Døbefonten er skabt af kunstner Jette Vohlert, Århus, og symboliserer bladet på stammen; som dåbsbarnet, der bliver en del af menigheden
Soklen til døbefonten er som alterbordet hugget i bornholmsk granit, blå rønne, af Filips Stenhuggeri. Alterbordet vejer 2,8 ton og står på sokkel støbt i beton.
Kirkesølvet er skabt af sølvsmed Mette Vivelsted, Århus, med udgangspunkt i livets træ.
Alt træværk i kirken er af ask, også kirkebænkene.
Der er ophængt 2 klokker i kirketårnet, hvoraf den største vejer 1 ton. Begge er støbt i Frankrig med tonerne e og g.  Der er planlagt yderligere 2 klokker. Kirketårnet er 20 m.

Samlede udgifter bliver ca. 25,6 mill kr. 
Orglet er af Carsten Lund og er taget i brug primo 2012. Pris: Ca. 5, 5 mil.


I Gødvad vil man fortsat anvende den gamle middelalderkirke til enkelte kirkelige handlinger, til højmesser samt dåbsgudstjenester hver anden måned. Kirkens placering i udkanten af et stort byudviklingsområde, samt kirkens begrænsede størrelse gør det nødvendigt at forbedre forholdene og samle de kirkelige aktiviteter centralt i sognet.