Messehaglerne - farverne og de tre kroner

I Dybkær Kirke bruger vi de fire messehagler, Pia og Kristian Skovmose (tidl. sognepæst) fik lavet af en skrædder i Nigeria til Gødvad Kirke i 2007. 

De knytter til ved kirkeårets farver: Lilla, hvid/gylden, rød og grøn. 
Grøn, som er den farve vi bruger lige nu, er trinitatistidens farve, som symboliserer vækst, forår og håb. Den strækker sig fra pinse frem til advent.
Hvid symboliserer renhed, glæde, hellighed og uskyld og er kirkeårets festfarve.
Den lilla eller violette farve symboliserer ånd, alvor og anger. Den bruges i advents- og fastetiden. 
Rød er ildens, blodets, kærlighedens og helligåndens farve og symboliserer endvidere lidenskab.
Messehaglerne med disse farver er udformet efter "romansk" snit, og designet er inspireret af kalkmalerierne i Gødvad Kirke.

Tre stiliserede kroner svarende til kronerne, som findes på korbuevæggen ved prædikestolen, smykker de fire messehagler foran. På ryggen er der fire forskellige kors og stjerne, som er stiliserede udgaver af kalkmalerier på korbuevæggen og i tårnbuen. Symbolerne er af guldstof og applikeret på grundstoffet. 
De tre kroner udgør vores sogns logo, og de går igen ved byggeriet af Dybkær Kirke, så der er en forbindelse og en sammenhæng mellem vores to kirker. Man kan se kronerne mejslet ind i den sten, som for øvrigt er fra diget ved Gødvad Kirke, der markerer, hvor grundstensdokumentet for Dybkær Kirke er lagt. Og de er ligeledes at finde på vores nye kirkebøsser placeret på hver sin side af bronzedørene i våbenhuset.
De tre kroner kan ses som et billede på den treenige Gud: Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd.