Lån/leje af sognegården

OBS: Lån og leje af Dybkær Sognegård er sat i bero på ubestemt tid på grund af en række hensyn i forhold til covid-19. 

Det vil fremgå af siden her, når der åbnes op igen.


 Dybkær Sognegård bruges i det daglige til kirkens mange aktiviteter og arrangementer.

Derudover er det muligt at låne/leje sognegården fx. til sammenkomster i forbindelse med en kirkelig handling (hvis man bor i sognet/har tilknytning til sognet), som lokal forening el. organisation, der bygger på et kristent grundlag el. alment folkeligt arbejdsgrundlag.

Se regler og priser her.

Kontakt kirkekontoret ved spørgsmål og forespørgsler om reservationer.