Grundstensnedlæggelse

Mange sognebørn, håndværkere, kolleger mv. var mødt frem til grundstensnedlæggelse i Dybkær kirke d. 21. august 2009.

Biskop Kjeld Holm prædikede om "den dybe sammenhæng" mellem den gamle Gødvad kirke og den nye Dybkær Kirke. Om "lille" Gødvad, der er vokset sig så stor, at det kræver en ny kirke - ikke istedet for men som et supplement.

Provst Elof Westergaard havde skrevet følgende bøn til dagens begivenhed:

Fader, Søn og Helligånd,
har skabt alt,
og vi kan end ikke få greb om dig i himlenes himmel. 
Du lader dit lys, din kærlighed og velsignelse skinne
over mørtel, sten og ben.
Du giver det ikke-rummelige rum,
dit evige rige tilkende her, hvor alting har sin tid
Du er rosen, der skyder frem af den golde jord.
Vi beder dig.
Lad dine øjne være åbne for dette hus,
som vi bygger, og hvis grundsten bliver lagt i dag.
Dit navn skal lyde her.
Gør med dit ord og ånd dette til dit hus,
så vi herfra må hente mod til at leve vort liv i ansvar
og med det håb, som din søns død og opstandelse rejser  i os,
at vort støv må opvækkes til det høje.
Gud kom vore hænders værk i hu, opliv med Ånd vort døde ord
Så stenene her bliver til en kirke.
Amen


Dele af grundstensdokumentet blev læst af op af sognets 2 præster, samt Ejler Nørhede, der har været aktiv i sognet og menighedsrådet gennem mange år.

Grundstensdokumentet kan i sin helhed læses her.

Derefter blev dokumentet, der er trykt på pergament, rullet sammen og forseglet i et jernrør. Det blev muret ind i kirkemuren, hvor det ligger godt beskyttet i tilfælde af, at det skal ske kirken noget, og eftertiden vil i sådanne tilfælde kunne læse om kirkens tilblivelse og sognets historie.

Biskop Kjeld Hom murede den første, herefter provst, Elof Westergaard, vores to sognepræster, Laila E. Henriksen og Pia C. Rasmussen, hvorefter formand Knud Pedersen og næstformand Jørn Nissen lagde de sidste sten og således indmurede dokumentet.