Samarbejde med skolerne

Er du som lærer på én af skolerne i Gødvad Sogn interesseret i med din klasse at høre mere om kirken, komme på besøg eller inddrage præster el. kirke- og kulturmedarbejderen i aktiviteter, temadage mv. er du altid velkommen til at henvende dig. Se under kontakt for tlf.numre og mailadresser.


KK44

I slutningen af 2007 etableredes det ny og udvidede Kirke-Skole-Kultursamarbejde i Silkeborg kommune, som i daglig tale kaldes KK44-skoletjenesten.
Klik her for at komme til KK44s egen hjemmeside. Der er masser af inspiration at hente! 

Bibeleventyret - en rejse gennem Bibelens fortællinger

Kirke- og kulturmedarbejder Lene Korshøj Rasmussen tilbyder 4./5. klasser at komme ud på skolerne med Bibeleventyret - et fantastisk undervisningstilbud!

Bibeleventyret er en rejse gennem bibelens fortællinger, hvor alle sanser tages i brug med fagter, drama, trylleri og billeder.

Det består af to dele, dels et forløb med det Gamle Testamente dels et forløb med det Nye Testamente. Forløbene giver indblik i Bibelens geografi og giver en fornemmelse af sammenhængen imellem grundfortællingerne. Ved hjælp af enkle fagter kan eleverne, når de er nået gennem Bibeleventyret, gøre rede for Bibelens grundfortællinger på få minutter.

Undervisningskonceptet kommer fra Sverige, hvor op til 1000 klasser om året lærer Bibelens fortællinger at kende på denne spændende måde.

Spændende historier - jeg fik meget at vide, jeg vidste nemlig ikke så meget. Maria 5.B

Det var helt vildt sejt, at den der lærer underviste os i tre uger. Rasmus 4.A


Bibeleventyret kan foregå i forbindelse med fagene kristendom, dansk, historie, og helst
i 6 lektioner fordelt på 3 dobbeltlektioner pr. forløb. Der er tale om ikke-forkyndende undervisning.

Som lærere er I velkomne til at henvende jer til Lene Korshøj Rasmussen for yderligere oplysninger og evt. besøg.