Morgensang i Dybkær Kirke

Det er dejligt at synge sammen. 
Sang er hjertes sprog, for gennem sang kan vi udtrykke noget, som ikke kan måles, og som vi ikke kan sige i almindelig tale. Man får sat ord på livet.
Velkommen til en stund med nye og gamle salmer og sange i fællesskab med andre. Morgensang foregår i Dybkær Kirke den første tirsdag i måneden og varer en halv time. Efter morgensangen er man velkommen til en kop kaffe og et rundstykke i sognegården. Kaffen er samtidig overgangen til kirkehøjskole, der begynder kl. 11.00. Man er meget velkommen til kaffen også selvom man ikke deltager i kirkehøjskolen. 

Følgende tirsdage kl. 10.00: Den 3. september, den 1. oktober, og den 5. november.

Onsdag den 18. december kl. 19.30 synger vi julen ind i Dybkær Kirke.

VELKOMMEN!