Her i efteråret 2019 kan du opleve Chris Clarence Sønderups billeder.
De udstilles som led i en temadag lørdag den 5. oktober:

De store ord om skyld og skam, tilgivelse og forsoning bliver gjort konkrete og erfaringsnære, når sygehuspræst Anette Kortegaard og digter og kunstner Chris Sønderup holder oplæg.

Eftermiddagskaffe midtvejs og suppe til alle som afslutning på dagen. Husk tilmelding!
Pris: 50 kr. pr. voksen (betales kontant på dagen).
Tilmelding senest fredag d. 27. september til kirkekontoret på tlf. 86 800 200

Skyld og skam v. sogne- og hospitalspræst Anette Kortegaard
I kirken tales der meget om synd, men det er måske ikke et ord, der siger moderne mennesker så meget. Derimod er skyld og skam en virkelighed, som mange slås med og søger hjælp til. Med udgangspunkt i sit arbejde som sogne- og hospitalspræst vil Anette Kortegaard give et bud på, hvordan vi både som enkeltpersoner og kirke kan forholde os til dette emne og mødes i tilgivelse, forsoning og accept.

Tilgivelse og forsoning v. digter og kunstner Chris Clarence Sønderup
Chris Clarence Sønderup, der udstiller sin seneste billedserie De Fem Lanterner i sognegården, fortæller om sin forsoning med og tilgivelse af sin mor, og hvordan han via kunst og poesi sætter ord og billeder på den proces. Det er hans seneste bog, der ligeledes bærer titlen De Fem Lanterner, der danner grundlaget for hans fortælling.