Frivillig? Bliv en del af et godt fællesskab!

Ingelise Nielsen, frivillig: Jeg har altid gerne villet yde en indsats, og i min 3. alder har jeg fundet stor fornøjelse ved at være frivillig, bl.a. i Gødvad Sogn. Det er meget inspirerende at se deltagernes iver og glæde ved eks. filmaftener, temadage, minikonfirmander og krybbespil. Man bliver glad af det. Det er stærkt vanedannende.

Måske kunne du se dig selv hjælpe til ved fx. kirkekaffe, kirkehøjskole, Godnathistorier og aftensmad, minikonfirmander eller babysalmesang? Tænde grillen, snedkere rekvisitter, tage billeder eller være besøgsven? Vi er en mangfoldig gruppe med plads til flere, og alle er med til at gøre en forskel lige meget, hvad eller hvor meget, man er med til. 

Du er meget velkommen til at kontakte kirke- og kulturmedarbejder Lene Korshøj Rasmussen, kk-goedvadsogn@outlook.dk , 87 22 31 04/86 80 02 00 (kirkekontoret), for yderligere oplysninger eller hvis du har lyst til at melde dig til en opgave.

En gang hvert halvår er der planlægningsmøde for alle interesserede frivillige, hvor vi vil kigge på næste halvsårs aktiviteter og arrangementer. Møderne annoncereres i "Kirkeliv" i Ekstraposten (og der sendes mail/brev ud til de, der er på listen). Se også kalenderen.


I foråret holder vi en festlig og hyggelig frivilligfest for alle frivillige med ledsager.