Gødvad Folkeuniveristet

Bag Gødvad Folkeuniversitet står områdets skoler, idrætsforening, kirke, gymnasium og Gødvad Lokalråd. Vi inviterer løbende til foredrag i området og håber, at vores arrangementer vil skabe fællesskab og inspiration for alle i Gødvadområdet. 

Følg med på Gødvad Folkeuniversitets Facebookside.