Filmaftner i Sognegården

Filmaftner er for alle, der har lyst til at se film med et eksistentielt indhold og samtale om dem med andre. 
Det koster ikke noget at være med. Øl, vin og vand kan købes.

Hent en flyer i sogngården med omtale af sæsonens film. 

Frivillige tovholdere for aftnerne er Ingelise og Jens Nielsen.

D. 18. januar: Ben Hur (2016), d. 15. februar: Kongens Valg, d. 15. marts: Familien Bélier. Hver gang kl. 19.00.